A vásárláshoz kérlek regisztrálj, majd jelentkezz be!


1 db licenc:
24.000 Ft
7.000 Ft
 
2 db licenc:
40.000 Ft
13.000 Ft
(6.500 Ft/db)
3 db licenc:
48.000 Ft
18.000 Ft
(6.000 Ft/db)
4 db licenc:
56.000 Ft
22.000 Ft
(5.500 Ft/db)
5 db licenc:
60.000 Ft
25.000 Ft
(5.000 Ft/db)

+6 hónap garancia (és a legújabb verzió beszerzése):
6.000 Ft   3.500 FtLICENCSZERZŐDÉS

Jelen szerződés a megrendelés elküldésével jön létre az Oktatóvideók Bt. (adószám: 22231677-1-07, továbbiakban: jogtulajdonos) és a megrendelést elküldő személy (továbbiakban: felhasználó) között, az alábbi feltételekkel:

 1. Jogtulajdonos átadja a Wembino weblapkészítő rendszer (továbbiakban: Wembino weblapkészítő) használati jogát a felhasználónak.
 2. Jogtulajdonos a Wembino weblapkészítő használati jogáért szoftverhasználati díjat számít fel a telepítések számának függvényében, az alábbiak szerint:
  • 1 telepítési lehetőség egyszeri díja bruttó 7.000 Ft (azaz Hétezer forint)
  • 2 telepítési lehetőség egyszeri díja bruttó 13.000 Ft (azaz Tizenháromezer forint)
  • 3 telepítési lehetőség egyszeri díja bruttó 18.000 Ft (azaz Tizennyolcezer forint)
  • 4 telepítési lehetőség egyszeri díja bruttó 22.000 Ft (azaz Huszonkettőezer forint)
  • 5 telepítési lehetőség egyszeri díja bruttó 25.000 Ft (azaz Huszonötezer forint)
 3. A telepített példányok használati jogát a felhasználó továbbadhatja harmadik személynek, ám a telepített példányok jogszerű felhasználásáért és a telepítések darabszámainak betartásáért továbbra is a felhasználó a felelős. A telepítő csomag minden esetben tartalmazza a felhasználó egyedi azonosítóját, így a jogtulajdonos követni tudja a telepítések darabszámát (és azt is, hogy mely domain nevek alá lett telepítve a Wembino weblapkészítő).
 4. Amennyiben a felhasználó egy telepített példányt törölni kíván, vagy a Wembino weblapkészítőt másik domain név alá kívánja áthelyezni, a módosítás tényét még a módosítás előtt jeleznie kell a jogtulajdonos felé annak érdekében, hogy a jogtulajdonos a telepített példányok nyilvántartását frissíteni tudja.
 5. Jogtulajdonos a szoftverhasználati díj megfizetését követően elektronikus úton adja át a felhasználónak a Wembino weblapkészítő telepítő csomagját. A szoftvercsomag a telepítések beazonosítása érdekében tartalmazza a felhasználó egyedi azonosítóját.
 6. Jogtulajdonos a telepítéshez ingyenes online segítséget nyújt a felhasználónak.
 7. A vásárlástól számított 6 (azaz hat) hónapon belül a jogtulajdonos díjmentesen a felhasználó rendelkezésére bocsátja a Wembino weblapkészítő esetleges rendszerfrissítő csomagjait. A frissítő csomagok telepítése a felhasználó számára nem kötelező, ám mindenképpen ajánlott. A 6 hónapos időtartam egyben garanciális időtartam is, mely alatt a jogtulajdonos díjmentesen javítja a Wembino weblapkészítő esetleges hibáit. A garanciális időtartam lejárta után a felhasználó +6 hónap garanciát vásárolhat, melynek díja 3.500 Ft. A garancia meghosszabbításával a felhasználó újabb fél éven át hozzáfér a legújabb verziókhoz és hibajavításokhoz.
 8. A felhasználónak jogában áll a jogtulajdonostól kapott forráskódok és adattáblák szerkesztése, ám kizárólag saját felelősségre. A kódok és adattáblák szerkesztése a 6 hónapos garancia elvesztését vonja maga után, és a későbbi rendszerfrissítő csomagok telepítését is lehetetlenné teheti.
 9. A felhasználó az alábbiak szerint jogosult a Wembino weblapkészítő forgalmazására illetve harmadik fél számára történő továbbadására:
  • A felhasználó kizárólag a saját egyedi azonosítóját tartalmazó telepítő csomag használati jogát ruházhatja át harmadik személyre
  • A használati jog átruházásakor figyelembe kell venni a felhasználó által megvásárolt telepítési lehetőségek számát
  • Amennyiben a felhasználó egyedi azonosítóját tartalmazó telepítő csomaggal megvalósult telepítések száma eléri a megvásárolt telepítési lehetőségek számát (lásd: 2.pont), a Wembino weblapkészítő használati jogát a felhasználó nem ruházhatja át újabb személyre addig, amíg nem vásárol újabb telepítési lehetőségeket a jogtulajdonostól
  • A felhasználó a megvásárolt telepítési lehetőségek korlátain belül jogosult a Wembino weblapkészítőrel harmadik fél számára weblapot készíteni, akár anyagi ellenszolgáltatás fejében is. Ilyen esetben az ellenszolgáltatás mértékének megállapítása a felhasználó jogkörébe tartozik, a jogtulajdonos felé (az ellenszolgáltatás mértékétől függetlenül) semmiféle tartozása nem keletkezik. A továbbértékesítés egyetlen feltétele a telepítések példányszámának betartása (lásd: 2.pont).
 10. Jogtulajdonos kijelenti, hogy a Wembino weblapkészítő forráskódja és értékesítési joga saját, kizárólagos tulajdonát képezi.
 11. Amennyiben a felhasználó a szerződésben foglalt pontok bármelyikét megszegi, a jogtulajdonos a szerződésszegés mértékének megfelelő kártérítési igénnyel élhet.
A felek vállalják, hogy a szerződéssel és annak tárgyával kapcsolatban jóhiszeműen járnak el, és az esetleges vitás kérdéseket lehetőség szerint egymással békésen rendezik.
A vásárláshoz kérlek regisztrálj, majd jelentkezz be!